Mystic AnneClaire

Energy Arts ~ Readings ~ Coaching

Mijmeringen

Mijn 'Mijmeringen' zijn gebaseerd op situaties die ik in mijn leven tegenkom en die ik vanuit een nieuw perspectief benader om op die manier nieuwe inzichten te krijgen. Ik nodig je uit om samen met mij te 'kijken met nieuwe ogen' naar alledaagse situaties...

Energievelden

Of we het ons nu helemaal bewust zijn of niet, we hebben allemaal te maken met energievelden. Het woord komt oorspronkelijk uit de natuurkunde waar het in verband word gebracht met de ruimte die door een bepaalde energie word beïnvloed, maar het word ook gebruikt voor het veld rond een levend wezen waarin de lichaamsenergie manifest is.

Die twee betekenissen samen geven een goed beeld van wat een energieveld is. Het is een ruimte waarbinnen een bepaalde energie zich bevindt. Een logische…

Lees verder

Een pas op de plaats

Het geldt eigenlijk voor ons allemaal, iedere eens in de zoveel tijd gebeurt er iets dat we kunnen opvatten als een ‘seintje’ dat het een goed idee is om een pas op de plaats te maken. Dat kan een afspraak zijn die plotseling niet doorgaat. Het kan iets zijn wat kapot gaat waardoor je eerst moet zorgen dat het gerepareerd wordt; letterlijk met de neus op de feiten gedrukt worden dat het belangrijk is om thuis alles op orde te hebben. Of je kunt struikelen over een los liggende stoeptegel en het…

Lees verder

Anne Claire Venemans, Zonstraat 118, 3581 MX Utrecht - telefoon: 030 637 3337