Mystic AnneClaire

Energy Arts ~ Readings ~ Coaching

Mijmeringen

Mijn 'Mijmeringen' zijn gebaseerd op situaties die ik in mijn leven tegenkom en die ik vanuit een nieuw perspectief benader om op die manier nieuwe inzichten te krijgen. Ik nodig je uit om samen met mij te 'kijken met nieuwe ogen' naar alledaagse situaties...

Stuurloos

Stuurloos

Meer dan ooit lijkt het alsof de energie ~ en daarmee wijzelf ~ stuurloos is. We kiezen een richting, maken plannen, maar zo gauw we stappen zetten om daadwerkelijk de plannen uit te voeren of de gekozen richting op te gaan, veranderd alles. De gekozen richting is opeens een stuk minder aantrekkelijk ~ de vraag is of we ons doel op die manier kunnen bereiken ~ en de gemaakte plannen zien er plotseling zinloos uit…

Het is iets dat geldt voor (bijna) alles wat we een zekere structuur proberen te geven.
En dat kan een al lang bestaande structuur zijn; iets wat misschien al jarenlang heel goed voor ons werkt. Maar dat kan ook een structuur zijn die we nastreven om nu eindelijk iets aan te pakken of te gaan doen waar we in het verleden nooit echt aan toegekomen zijn, of iets wat nooit echt helemaal van de grond gekomen is, maar wat we wel nog steeds willen (gaan) doen. De logische volgende stap is dan om dit nu te plannen, het structuur te geven zodat we fundamentele stappen kunnen zetten naar ons doel. Stappen kunnen zetten naar het verwezenlijken van onze dromen!

Waar dit nog niet zo lang geleden prima werkte, is dat nu steeds vaker niet meer het geval.

Het idee dat we onze dromen stap voor stap verwezenlijken, onze doelen bepalen en dan een van tevoren opgesteld plan volgen om daar ook aan te komen, werkt in de energie van vandaag minder goed.
Dit betekent (gelukkig) niet dat we onze dromen niet meer waar kunnen maken of doelen niet meer kunnen bereiken. Maar het voelt wel steeds vaker alsof we minder controle hebben over hoe we daar uit gaan komen. Minder controle hebben over de stappen die we kunnen zetten en daarmee ook minder controle over het uiteindelijke resultaat.

En laten we eerlijk zijn, echt helemaal 100% voor iets gaan wat zoveel onzekerheid ~ of stuurloosheid ~ met zich meebrengt is als het ware een sprong in het duister.
We zien alleen die eerste stap en we weten niet eens zeker of het doel dat we gaan bereiken ook dat doel is dat we op dit moment voor ogen hebben… Of de droom die we misschien al ons hele leven bij ons dragen ook waarheid gaat worden, of dat we bij iets heel anders uit gaan komen…

Het enige wat we kunnen doen is de beslissing nemen dat we er helemaal voor gaan in het vertrouwen dat het goed komt; een keer diep ademhalen, om dan die ‘sprong in het duister’ te wagen.
Dit kan het begin zijn van een groot avontuur, of ons veel sneller dan gedacht daar brengen waar we heen willen.
En zolang wij mee durven te stromen met de energie, brengt het ons precies op de juiste tijd op de juiste plaats.

Anne Claire Venemans, Zonstraat 118, 3581 MX Utrecht - telefoon: 030 637 3337