Mystic AnneClaire

Energy Arts ~ Readings ~ Coaching

Mijmeringen

Mijn 'Mijmeringen' zijn gebaseerd op situaties die ik in mijn leven tegenkom en die ik vanuit een nieuw perspectief benader om op die manier nieuwe inzichten te krijgen. Ik nodig je uit om samen met mij te 'kijken met nieuwe ogen' naar alledaagse situaties...

Kapstok

Kapstok

Wij hebben thuis een relatief grote kapstok. En omdat er daardoor de ruimte is, raakt hij in de loop van een week of zo vol. Komt er bezoek, dan is het zaak om ruimte te maken. Of om meer kledinghangers aan de kapstok te hangen…

Het idee dat de kapstok door onszelf steeds voller wordt gehangen is op zich een interessant gebeuren. Het geeft aan dat er een laag is waarop wij de  jassen/kleding die we even niet nodig hebben liever aan de kapstok hangen dan dat we deze meteen opruimen.
En iedereen die binnenkomt, trekt een jas uit en hangt deze aan de kapstok.

Niets mis mee, zou je zeggen. Daar is de kapstok immers voor!

Maar wanneer we dit vertalen naar hoe we omgaan met energie, dan wordt het opeens een boeiend plaatje om naar te kijken…

Dan opeens toont die overvolle kapstok hoe wij zelf met onze energie omgaan.
Als we onze energie niet opruimen, maar dat waar we mee bezig zijn liever ‘laten hangen’, dan raakt onze kapstok overvol. Met andere woorden, dan wordt de last ~ in energie ~ die we dragen, steeds zwaarder.
En wanneer iedereen die in onze energie binnenkomt een jas uittrekt en op onze (energie)kapstok hangt, dan dragen we daarmee de last van iemand anders. En maar al te vaak vinden we dat heel gewoon. Daar is die kapstok immers voor!

Kijken we hiernaar vanuit onze eigen energie, dan blijkt dat we graag anderen willen helpen; dat we het die ander zo gunnen om hun last even af te leggen… Het idee is dan dat ze die last weer oppakken en meenemen zo gauw ze bij ons weggaan. Maar dat is lang niet altijd het geval. En wat er dan gebeurt is dat wij een last blijven dragen van die ander.

Natuurlijk zijn er situaties relaties waarin hier helemaal niets mis mee is. We hebben allemaal af en toe behoefte aan een ‘sterke schouder’ die ons over een obstakel heen helpt. En daarna gaan we zelf weer verder op ons pad.

Het is aan de andere kant geen goed idee om de last van iedereen die bij ons binnenkomt ~ in energie ~ te blijven dragen. Dat kan die ander weliswaar heel prettig vinden, maar daarmee plaatsen we onszelf in een positie waar de lasten die we dragen zwaarder en zwaarder worden en ons gaan belemmeren ons eigen leven op onze eigen manier te leiden.

Wanneer dit gebeurt, doen wij onszelf tekort!

En dat brengt me weer terug bij onze eigen, overvolle kapstok…
En dan komt de vraag naar boven; ben jij een ~ misschien wel overvolle ~ kapstok?

Anne Claire Venemans, Zonstraat 118, 3581 MX Utrecht - telefoon: 030 637 3337